Cocoa Horizons - med et bæredygtigt formål

Cocoa Horizons er et program, der skal sikre hver enkelt kakaobonde økonomisk fremgang og samtidig hjælpe med at etablere selvforsynende dyrkningsfællesskaber, som beskytter børn og natur.

Det handler om at fremme nye bæredygtige dyrkningsmetoder, forbedre produktiviteten og udvikle lokalsamfundet. Bag Cocoa Horizons-programmet står Cocoa Horizons Foundation.

Kakaobønderne er udfordret på flere fronter

Det er typisk småbønder i afsides egne tæt på ækvator, der dyrker kakao. Det meste af verdens kakao kommer fra Vestafrika, som har markante udfordringer i forhold til bæredygtighed: Begrænset viden om gode dyrkningsmetoder, gamle farme, udpint jord. Oveni kommer uforudsigelige klimapåvirkninger og manglende lånemuligheder til forbedringer.

Desuden savner kakaofællesskaberne tit infrastruktur, adgang til rent vand, sundhedshjælp, skoler, læse- og skrivefærdigheder. Manglende ligeberettigelse betyder, at kvinderne har begrænsede muligheder for at opnå nyttige færdigheder og tjene penge.

Hvem står bag Horizons kakao?

Horizons kakao dyrkes af bønder, som nyder godt af de aktiviteter, programmet støtter. Kjærstrup køber Horizons kakao og chokoladeprodukter gennem Barry Callebaut, som i 2015 oprettede Cocoa Horizons Foundation, en uafhængig non-profit organisation under Swiss Federal Foundation Supervisory Authority.

En fond bygget på et solidt fundament

Før etablering af fonden indsamlede Barry Callebaut informationer fra kunder, konkurrenter, detailhandlere, regeringsorganer, industri m.fl. Den viden definerede grundlag og hovedfokus for fonden. Også ISO-CEN kriterier inddrages nu sammen med input fra kunder og NGO’er vedrørende miljø og dyrkningsfællesskaber.

Fortsatte forbedringer

Hvert år indsamles data fra bønderne for at bedømme, om Cocoa Horizons lykkes med sin målsætning. Hvis ikke, forbedrer fonden sin fremgangsmåde til udvikling af produktivitet, fællesskab og miljø.^


Fondens indsats vurderes af Cocoa Horizons bestyrelse, ligesom halvårlige tilbagemeldinger fra Barry Callebauts Bæredygtighedskomité af uafhængige rådgivere gavner Cocoa Horizons.

Finansiering og revision

Cocoa Horizons Foundation finansieres via tre hovedkilder:

  • Merpris betalt af købere af bæredygtig Horizons chokolade og chokoladeprodukter (som fx Kjærstrup)
  • Bidrag fra donorer og partnere
  • Bidrag fra Barry Callebaut

Bestyrelsen godkender budget- og aktivitetsplan for hvert finansår ud fra fondens mission. Kontrol af finansiering og aktiviteter revideres årligt. Fordeling af merpriserne for Horizons kakao og chokoladeprodukter kontrolleres særskilt. Rapporten kan hvert år findes på Cocoa Horizons Foundations hjemmeside.